Technical Manager

  Technical Manager là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Technical Manager - Definition Technical Manager - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Technical Manager là gì?

  Quản lý kỹ thuật là một vị trí linh hoạt phải có kỹ năng quản lý và kỹ năng kỹ thuật. Người quản lý kỹ thuật có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống của công tyđó là khắc phục mọi sự cố kỹ thuật. Họ phải giám sát sự phát triển và thực hiện bất kỳ hệ thống nào thông qua tất các bước của quy trình. Họ phải đảm bảo nhóm của họ được đào tạo đầy đủ và thực hiện được công việc. Người quản lý kỹ thuật là người giải quyết cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong nhóm. Họ chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công ty sau khi xem xét mọi thứ từ chi phí đến chất lượng phần cứng hay phần mềm

   

   

  • Technical Manager là Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Technical Manager nghĩa là Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật.

  Người quản lý kỹ thuật phải cung cấp hướng dẫn cho các thành viên của nhóm khi thiết kế, triển khai và cập nhật phần mềm. Họ liên tục đánh giá các nền tảng, mạng công ty và tìm kiếm các cách để cải thiện chúng. Họ chịu trách nhiệm giải quyết các lỗi bất kỳ trong hệ thống công ty và đảm bảo rằng các lỗi đó đã được sửa. Giám đốc kỹ thuật cần đảm bảo tất cả các quy trình được ghi lại và tất cả các thành viên của nhóm CNTT được đào tạo để xử lý mọi tình huống. Họ là nguồn giao tiếp giữa khách hàng và quản lý cấp cao của công ty. Người quản lý kỹ thuật phải thực hiện các nhiệm vụ quản lý cho nhóm. Nhiệm vụ bao gồm tiến hành đánh giá nhân viên, xử lý khiếu nại của nhân viên và phân công công việc cho các thành viên của nhóm.

   

   

   

   

   

   

  Definition: Technical manager is a versatile position that requires sufficient managerial skills as well as sufficient technical skills. A technical manager should be able to perform all necessary tasks related to company systems including troubleshooting any technical issues. They must oversee the development and implementation of any system through all steps of the process. They must make sure their team is fully trained and able to perform their jobs. The technical manager is the point person for any issues that arise within the team. They are responsible for making key decisions for technical issues related to the company after considering everything from cost to quality of hardware or software.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Technical Manager

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Technical Manager là gì? (hay Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật nghĩa là gì?) Định nghĩa Technical Manager là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Technical Manager / Nhân Viên Quản Lý Kỹ Thuật. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây