Tax Incidence

  Tax Incidence là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tax Incidence - Definition Tax Incidence - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ lệ Thuế; Ảnh Hưởng Của Thuế (Đối Với Biến Động Giá Cả) 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Tax Incidence là gì?

  Tỷ lệ thuế là một thuật ngữ kinh tế để hiểu sự phân chia gánh nặng thuế giữa các bên liên quan, như người mua và người bán hay người sản xuất và người tiêu dùng. Tỷ lệ thuế cũng liên quan đến độ co giãn của cung và cầu. Khi cung co giãn hơn cầu, gánh nặng thuế rơi vào người mua. Còn khi cầu co giãn hơn cung, nhà sản xuất sẽ chịu chi phí thuế.

  • Tax Incidence là Tỷ lệ Thuế; Ảnh Hưởng Của Thuế (Đối Với Biến Động Giá Cả) .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Tax Incidence nghĩa là Tỷ lệ Thuế; Ảnh Hưởng Của Thuế (Đối Với Biến Động Giá Cả) .

  Tỷ lệ thuế mô tả phân phối nghĩa vụ thuế, phải được bảo hiểm bởi người mua và người bán. Mức độ mà mỗi bên tham gia có nghĩa vụ dựa trên độ co giãn giá liên quan của sản phẩm hay dịch vụ được đề cập cũng như cách sản phẩm hay dịch vụ bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc cung và cầu .

  Definition: Tax incidence (or incidence of tax) is an economic term for understanding the division of a tax burden between stakeholders, such as buyers and sellers or producers and consumers. Tax incidence can also be related to the price elasticity of supply and demand. When supply is more elastic than demand, the tax burden falls on the buyers. If demand is more elastic than supply, producers will bear the cost of the tax.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Tax Incidence

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Tax Incidence là gì? (hay Tỷ lệ Thuế; Ảnh Hưởng Của Thuế (Đối Với Biến Động Giá Cả)  nghĩa là gì?) Định nghĩa Tax Incidence là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tax Incidence /Tỷ lệ Thuế ; Ảnh Hưởng Của Thuế (Đối Với Biến Động Giá Cả) . Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây