Tax Anticipation Note (TAN)

  Tax Anticipation Note (TAN) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tax Anticipation Note (TAN) - Definition Tax Anticipation Note (TAN) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tín Phiếu Dự Kiến Trên Thuế Sẽ Thu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Tax Anticipation Note (TAN) là gì?

  Tín phiếu ngắn hạn được phát hành bởi các tiểu bang và đô thị, để cung cấp tài chính cho những hoạt động ngắn hạn, sẽ hoàn trả bằng tín phiếu dựa trên dự kiến thu thuế. Còn gọi là chứng chỉ đảm bảo bằng số thu thuế dự kiến. Những tín phiếu này được phát hành với mức chiết khấu, có kỳ đáo hạn là một năm hoặc ngắn hơn, và đáo hạn vào một ngày cụ thể trong tương lai, hoặc khi thu được thuế tài sản hoặc thuế khác. Tín phiếu dựa trên dự kiến thu thuế nắm quyền thnah toán đầu tiên khi thu được thuế.
  • Tax Anticipation Note (TAN) là Tín Phiếu Dự Kiến Trên Thuế Sẽ Thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Tax Anticipation Note (TAN)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Tax Anticipation Note (TAN) là gì? (hay Tín Phiếu Dự Kiến Trên Thuế Sẽ Thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Tax Anticipation Note (TAN) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tax Anticipation Note (TAN) / Tín Phiếu Dự Kiến Trên Thuế Sẽ Thu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây