Table Of Look-Up

  Table Of Look-Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Table Of Look-Up - Definition Table Of Look-Up - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Sự) Nghiên Cứu, Tham Khảo, Duyệt Bảng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Table Of Look-Up là gì?

  Bảng tra cứu là một mảng số có thể được tham chiếu bởi chỉ số con. Điều này tránh việc tính toán lại các giá trị mỗi khi một số trong bảng phải được tham chiếu. Trong đồ họa máy tính, bảng tra cứu được sử dụng để lưu trữ các địa chỉ bắt đầu của mỗi dòng và các giá trị tương ứng với vị trí của các pixel trong một byte.

  • Table Of Look-Up là (Sự) Nghiên Cứu, Tham Khảo, Duyệt Bảng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Table Of Look-Up nghĩa là (Sự) Nghiên Cứu, Tham Khảo, Duyệt Bảng.

  Các bảng tra cứu có thể được sắp xếp dưới dạng các cặp khóa-giá trị, trong đó các khóa là các mục dữ liệu đang được tìm kiếm (được tra cứu) và các giá trị là dữ liệu thực tế hay con trỏ đến nơi dữ liệu được đặt. Đôi khi, bảng tra cứu chỉ chứa các mục dữ liệu (chỉ giá trị, không phải cặp khóa-giá trị).

  Definition: A Table of look-up is an array of numbers that may be referred to by subscript. This avoids the recalculation of values each time a number in a table must be referred to. In computer graphics, lookup tables are used to store the starting addresses of each line and the values corresponding to the placement of pixels within a byte.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ: Trong bảng màu 256 màu, vị trí trong bảng và khóa đồng nghĩa (mục 0, mục 1, mục 2, v.v.). Xem tra cứu bảng, chỉ mục, màu được lập chỉ mục, bảng băm và cặp khóa-giá trị.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Table Of Look-Up

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Table Of Look-Up là gì? (hay (Sự) Nghiên Cứu, Tham Khảo, Duyệt Bảng nghĩa là gì?) Định nghĩa Table Of Look-Up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Table Of Look-Up / (Sự) Nghiên Cứu, Tham Khảo, Duyệt Bảng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây