Summary

  Summary là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Summary - Definition Summary - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bảng Tổng Kết; Sự Trích Yếu;Tóm Tắt; Khái Quát 
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Summary là gì?

  Tóm tắt là một bản ghi lại bằng lời nói của chính độc giả đưa ra những điểm chính của một bài viết, chẳng hạn như một bài báo, chương sách, hoặc thậm chí toàn bộ cuốn sách. Cũng có thể tóm tắt nội dung nào đó mà bạn đã nghe, chẳng hạn như một bài giảng, hoặc một điều gì đó mà bạn đã xem và nghe, chẳng hạn như một bộ phim. Bản tóm tắt bỏ qua chi tiết và không bao gồm phần giải thích của người đọc về bản gốc.

  • Summary là Bảng Tổng Kết; Sự Trích Yếu;Tóm Tắt; Khái Quát .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Summary nghĩa là Bảng Tổng Kết; Sự Trích Yếu;Tóm Tắt; Khái Quát .

  khi bạn đọc để viết tóm tắt, bạn phải đọc để tự quyết định những điểm chính là gì. Điều này liên quan đến việc đọc để hiểu thông điệp mà người viết dành cho người đọc, chứ không phải đọc để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của người khác. Vì mọi người có nền tảng khác nhau và đọc cho những mục đích khác nhau, nên có thể những người đọc khác nhau sẽ giải thích thông điệp của người viết theo những cách khác nhau. Ngay cả khi họ đồng ý, họ có thể sẽ viết tóm tắt của họ theo những cách khác nhau. Nói cách khác, không chắc chỉ có một bản tóm tắt “đúng”. Mặt khác, để viết một bản tóm tắt, cần phải hiểu tổng thể một đoạn văn và ở mức độ sâu hơn, so với khi mục đích của một người chỉ là trả lời các câu hỏi.

  Definition: A summary is a record in a reader's own words that gives the main points of a piece of writing such as a newspaper article, the chapter of a book, or even a whole book. It is also possible to summarize something that you have heard, such as a lecture, or something that you have seen and heard, such as a movie. A summary omits details, and does not include the reader's interpretation of the original.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Summary

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Summary là gì? (hay Bảng Tổng Kết; Sự Trích Yếu;Tóm Tắt; Khái Quát  nghĩa là gì?) Định nghĩa Summary là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Summary / Bảng Tổng Kết; Sự Trích Yếu;Tóm Tắt; Khái Quát . Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây