Subordinated Debenture Bond

  Subordinated Debenture Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Subordinated Debenture Bond - Definition Subordinated Debenture Bond - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chứng Khoán Bổ Sung
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Subordinated Debenture Bond là gì?

  Chứng khoán bổ sung là các loại trái phiếu mà khi công ty hay ngân hàng vỡ nợ người sở hữu nó chỉ có thể thu hồi được một phần hoặc toàn bộ trái khoản của mình sau những người chủ nợ trực tiếp (general creditors). Chủ nợ trực tiếp là những người cho công ty vay một khoản tiền trực tiếp thông qua giấy nhận nợ, ví dụ như ngân hàng, các tổ chức tài chính khác; hay là những người cho ngân hàng vay trực tiếp thông qua tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó chủ sở hữu chứng khoán bổ sung là những người cho công ty hay ngân hàng vay thông qua việc mua trái phiếu của các tổ chức này. Thực chất trái phiếu cũng là một loại giấy nợ nhưng nó có chế độ thu hồi món nợ và huởng chế độ lãi suất khác với những khoản vay trực tiếp, thường là có ngày đáo hạn nhất định, lãi suất cố định và được mua bán một cách phổ biến trên thị trường chứng khoán. Chứng khoán bổ sung là một loại trái phiếu nên cũng có đặc điểm tuơng tự.
  • Subordinated Debenture Bond là Chứng Khoán Bổ Sung.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Subordinated Debenture Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Subordinated Debenture Bond là gì? (hay Chứng Khoán Bổ Sung nghĩa là gì?) Định nghĩa Subordinated Debenture Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subordinated Debenture Bond / Chứng Khoán Bổ Sung. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây