Standard And Poor’s

  Standard And Poor’s là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Standard And Poor’s - Definition Standard And Poor’s - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổ Chức Standard And Poor’s
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Standard And Poor’s là gì?

  Dịch vụ tư vấn đầu tư, một cho nhánh của McGraw Hill, cung cấp xếp hạng nợ trên các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản, các trái phiếu đô thị và công ty, thương phiếu, cổ phiếu thường và trái phiếu ưu đãi. Công ty tính toán các chỉ số thị trường khác nhau- nổi tiếng nhất là chỉ số Standard and Poor’s 500 của các công ty công nghiệp lớn – và xuất bản các hướng dẫn đầu tư, bao gồm Standard and Poor’s Bond guide, blue list (Danh sách Xanh) của các trái phiếu đô thị được chào bán (được xuất bản thông qua một công ty con). Công ty xếp hạng các khoản cho vay thương mại và các tập đoàn cho vay của ngân hàng đối với bên vay thương mại và các tập đoàn cho vay, và cũng chú thích các khoản cho vay của ngân hàng đối với bên vay có chủ quyền (Quốc gia). Standard and Poor’s cũng duy trì hệ thống số CUSIP để sử dụng để xác định các chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, trong một hợp đồng với Hiệp hội Ngân hàng Mỹ. Standard and Poor’s ấn định 12 hạng khác nhau đối với các trái phiếu công ty và chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản. Nó cũng gán các thứ hạn bằng chứng chỉ tiền gửi. Các chứng khoán nợ của công ty và trái phiếu đo thị được xếp hạng AAA (Chất lượng cao nhất) đến D là những trái phiếu có thể không chi trả vốn gốc, tiền lãi hay cả hai.
  • Standard And Poor’s là Tổ Chức Standard And Poor’s.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Standard And Poor’s

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Standard And Poor’s là gì? (hay Tổ Chức Standard And Poor’s nghĩa là gì?) Định nghĩa Standard And Poor’s là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Standard And Poor’s / Tổ Chức Standard And Poor’s. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây