Specific Duty

  Specific Duty là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Specific Duty - Definition Specific Duty - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thuế Đánh Theo Lượng (Loại Thuế Đánh Vào Hàng Hóa Theo Trọng Lượng, Dung Tích)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Specific Duty là gì?

  Thuế cụ thể là cách tính hay đánh thuế đối với trọng lượng, khối lượng, số lượng mặt hàng hay số lượng của một mặt hàng nhập khẩu mà không có bất kỳ ưu đãi nào đối với giá trị tiền tệ hay giá thị trường của nó.

  • Specific Duty là Thuế Đánh Theo Lượng (Loại Thuế Đánh Vào Hàng Hóa Theo Trọng Lượng, Dung Tích).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Specific Duty nghĩa là Thuế Đánh Theo Lượng (Loại Thuế Đánh Vào Hàng Hóa Theo Trọng Lượng, Dung Tích).

  Thuế suất cụ thể là một loại thuế đánh vào hàng nhập khẩu, được định nghĩa theo số lượng cụ thể trên mỗi đơn vị, chẳng hạn như xu trên mỗi kg. Ngược lại, thuế định giá theo định giá là khoản phí đánh vào hàng nhập khẩu được xác định theo tỷ lệ giá trị cố định.

  Definition: Specific duty is a tax calculation or assessment on the weight, volume, item count or quantity of an imported article without any preference to its monetary value or market price.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Specific Duty

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Specific Duty là gì? (hay Thuế Đánh Theo Lượng (Loại Thuế Đánh Vào Hàng Hóa Theo Trọng Lượng, Dung Tích) nghĩa là gì?) Định nghĩa Specific Duty là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Specific Duty / Thuế Đánh Theo Lượng (Loại Thuế Đánh Vào Hàng Hóa Theo Trọng Lượng, Dung Tích). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây