Security Agreement

  Security Agreement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Security Agreement - Definition Security Agreement - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Thỏa Thuận Bảo Đảm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Security Agreement là gì?

  Chứng từ cho phép người cho vay có quyền lợi đảm bảo về các tài sản hay bất động sản được bảo đảm như tài sản thế chấp. Bản thỏa thuận này được ký bởi người vay, mô tả tài sản thế chấp và vị trí với đủ chi tiết để người cho vay có thể xác định nó, và chuyển cho người vay quyền bán hoặc phát mãi tài sản thế chấp đã chuyển nhượng, nếu người vay không thể chi tra nợ. Bản thỏa thuận bảo đảm có thể gồm các giao kèo về khoản vay điều tiết việc tạm ứng tiền, và lịch thanh toán vốn gốc và lãi hay yêu cầu với người vay bảo hiểm toàn bộ đối với tài sản thế chấp.
  • Security Agreement là Bản Thỏa Thuận Bảo Đảm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Security Agreement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Security Agreement là gì? (hay Bản Thỏa Thuận Bảo Đảm nghĩa là gì?) Định nghĩa Security Agreement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Security Agreement / Bản Thỏa Thuận Bảo Đảm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây