Securities And Exchange Act Of 1934

  Securities And Exchange Act Of 1934 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Securities And Exchange Act Of 1934 - Definition Securities And Exchange Act Of 1934 - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đạo Luật Chứng Khoán Và Hối Đoái Năm 1934
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Securities And Exchange Act Of 1934 là gì?

  Đạo luật được Quốc hội thông qua, thiết lập Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, một cơ quan độc lập, để buộc thực thi các luật về chứng khoán Liên bang. Đạo luật mở rộng việc đăng ký và các quy định về công khai trong Đạo luật về Chứng khoán năm 1993, cho tất cả các công ty có chứng khoán được niêm yết bán trên thị trường chứng khoán quốc gia, cũng như các công ty khác có tài sản hơn 1 triệu USD và hơn 500 cổ đông. Những công ty này phải lập hồ sơ đăng ký với thị trường chứng khoán và Ủy ban Chứng khóa và Hối đoái. Đạo luật cũng yêu cầu về công khai mời chào. Trong đó, một tổ chức nỗ lực có thêm cổ phần của các cổ đông khác.
  • Securities And Exchange Act Of 1934 là Đạo Luật Chứng Khoán Và Hối Đoái Năm 1934.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Securities And Exchange Act Of 1934

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Securities And Exchange Act Of 1934 là gì? (hay Đạo Luật Chứng Khoán Và Hối Đoái Năm 1934 nghĩa là gì?) Định nghĩa Securities And Exchange Act Of 1934 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Securities And Exchange Act Of 1934 / Đạo Luật Chứng Khoán Và Hối Đoái Năm 1934. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây