Securities Act Of 1993

  Securities Act Of 1993 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Securities Act Of 1993 - Definition Securities Act Of 1993 - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đạo Luật Chứng Khoán Năm 1993
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Securities Act Of 1993 là gì?

  Đạo luật được Quốc hội thông qua yêu cầu đăng ký các chứng khoán dự định bán cho công chúng trong thương mại liên tiểu bang hay thông qua thư. Công ty phát hành phải công khai các thông tin tài chính liên quan và các thông tin khác, như giá chào bán và số cổ phần được chào bán trong Báo cáo Đăng ký được trình cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (Bản công khai chào bán gọi là Bản Quảng bá).
  • Securities Act Of 1993 là Đạo Luật Chứng Khoán Năm 1993.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Securities Act Of 1993

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Securities Act Of 1993 là gì? (hay Đạo Luật Chứng Khoán Năm 1993 nghĩa là gì?) Định nghĩa Securities Act Of 1993 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Securities Act Of 1993 / Đạo Luật Chứng Khoán Năm 1993. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây