Second Mortgage

  Second Mortgage là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Second Mortgage - Definition Second Mortgage - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cầm Cố Thứ Cấp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Second Mortgage là gì?

  Cầm cố phụ thuộc vào quyền giữ thế chấp được tạo bởi Cầm cố thứ nhất, nhưng ưu tiên hơn các quyền giữ thế chấp sau đó. Đôi khi được gọi là Ủy thác thứ cấp, một cầm cố thứ cấp thường có thời hạn thanh toán ngắn hơn nhiều so với cầm cố thứ nhất, lịch khấu trừ cố định và có thể trả dứt bằng thanh toán một khoản lớn. Người nắm giữ cầm cố thứ cấp có các quyền thứ cấp đối với người nắm giữ cầm cố ban đầu trong trường hợp phát mãi. Trong cầm cố thứ cấp tiền lãi đến hạn được tính dựa trên toàn bộ số dư gốc vốn nợ, được tạm ứng chon người vay sau thời kỳ bỏ qua ba ngày theo yêu cầu. Trong thực tế, cầm cố thứ cấp là khoản vay trả góp được bảo đảm bởi bất động sản của người vay, và về mặt kỹ thuật, là một thỏa thuận Tín dụng đóng với thời biểu thanh toán lại xác định trước hay Lịch khấu trừ. Ngược với HOME EQUITY CREDIT.
  • Second Mortgage là Cầm Cố Thứ Cấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Second Mortgage

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Second Mortgage là gì? (hay Cầm Cố Thứ Cấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Second Mortgage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Second Mortgage / Cầm Cố Thứ Cấp. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây