Savings Account Loan

  Savings Account Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Savings Account Loan - Definition Savings Account Loan - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản Cho Vay Tài Khoản Tiết Kiệm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Savings Account Loan là gì?

  Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi được vận hành bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Bảo hiểm Tiền gửi trong các Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay Liên bang, các Ngân hàng Tiết kiệm Liên bang, và các Định chế Tiết kiệm và Cho vay tiểu bang lên tới 100,000$ mỗi tài khoản. SAIF đảm trách các tài sản, các khoản nợ phải trả và nghĩa vụ của Công ty Bảo hiểm Tiết kiệm và Cho vay Liên bang đối với các Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay lành mạnh về tài chính theo Đạo luật Cải cách, Phục hồi và Thực thi năm 1989. Sau năm 1996, SAIF đảm nhận trách nhiệm đối với các định chế tiết kiệm và cho vay từ Công ty Ủy thác Thanh lý.
  • Savings Account Loan là Khoản Cho Vay Tài Khoản Tiết Kiệm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Savings Account Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Savings Account Loan là gì? (hay Khoản Cho Vay Tài Khoản Tiết Kiệm nghĩa là gì?) Định nghĩa Savings Account Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Savings Account Loan / Khoản Cho Vay Tài Khoản Tiết Kiệm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây