Sample Selection Bias

  Sample Selection Bias là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sample Selection Bias - Definition Sample Selection Bias - Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sai lệch lựa chọn mẫu
  Chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê

  Định nghĩa - Khái niệm

  Sample Selection Bias là gì?

  Sai lệch lựa chọn mẫu là một kiểu sai lệch khi chọn dữ liệu không ngẫu nhiên để phân tích thống kê. Sự thiên vị tồn tại do một lỗ hổng trong quy trình chọn mẫu, trong đó một tập hợp con của dữ liệu bị loại trừ một cách có hệ thống bởi một thuộc tính cụ thể. Và việc loại trừ tập hợp con có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa thống kê của thử nghiệm hoặc tạo ra kết quả bị sai lệch.

  • Sample Selection Bias là Sai lệch lựa chọn mẫu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Sample Selection Bias nghĩa là Sai lệch lựa chọn mẫu.

  Là sai số xảy ra trong điểu tra chọn mẫu, do điều tra một số ít đơn vị nhưng kết quả lại ước lượng cho cả tổng thể. Đây có thể là dạng sai lệch thường gặp nhất trong nghiên cứu y tế, và cũng xảy ra trong các nghiên cứu quan sát cũng như các nghiên cứu phân tích.

  Definition: Sample selection bias is a type of bias caused by choosing non-random data for statistical analysis. The bias exists due to a flaw in the sample selection process, where a subset of the data is systematically excluded due to a particular attribute. The exclusion of the subset can influence the statistical significance of the test, or produce distorted results.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Sample Selection Bias

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê Sample Selection Bias là gì? (hay Sai lệch lựa chọn mẫu nghĩa là gì?) Định nghĩa Sample Selection Bias là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sample Selection Bias / Bias Lựa chọn mẫu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây