Said To Weight…

  Said To Weight... là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Said To Weight... - Definition Said To Weight... - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Theo) Trọng Lượng Nói Là...
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Said To Weight... là gì?

  ‘Nói để cân’ – Một thuật ngữ bạn có thể thấy trên vận đơn. Vận đơn được phát hành bởi người vận chuyển như là bằng chứng của việc nhận hàng theo những gì được cho là cân trong chi tiết vận đơn được đề cập trong văn bản pháp lý vận chuyển xuất khẩu. Những thông tin đó được khai báo trong vận đơn trên cơ sở ‘lệnh xuất hàng’ của vận đơn mà người gửi hàng đã khai báo thông tin nói trên.

   

   

   

   

   

   

   

  • Said To Weight... là (Theo) Trọng Lượng Nói Là....
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Said To Weight... nghĩa là (Theo) Trọng Lượng Nói Là....

  Nhà xuất khẩu đóng gói hàng hóa tại địa điểm của mình; cân nhãn mác rồi chuyển đến trạm hải quan để xuất hàng. Ở đây, người vận chuyển không kiểm tra hàng hóa và cân. Mặc dù, người vận chuyển không xác định được trọng lượng thực tế của hàng hóa nhưng trọng lượng đó được ghi trên vận đơn do người vận chuyển cấp.

  Tuy nhiên, nếu phát sinh khiếu nại do kê khai sai trọng lượng thì người vận chuyển không thể chịu trách nhiệm do không biết trọng lượng thực tế của hàng hóa. Vì vậy người gửi hàng phải chịu trách nhiệm nếu khai sai trọng lượng.

   

   

   

  Definition: ‘Said to weigh’ – a term you can see on bill of lading. Bill of lading is issued by carrier as the proof of receipt of goods as per what is Said to weigh in Bill of lading details mentioned in export shipping legal document. Such information is declared in the bill of lading on the basis of ‘let export order’ of shipping bill where in shipper declared the said information.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Said To Weight...

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Said To Weight... là gì? (hay (Theo) Trọng Lượng Nói Là... nghĩa là gì?) Định nghĩa Said To Weight... là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Said To Weight... / (Theo) Trọng Lượng Nói Là.... Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây