Risk Pool

  Risk Pool là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Risk Pool - Definition Risk Pool - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổ Hợp Rủi Ro
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Risk Pool là gì?

  Nhóm rủi ro là một trong những hình thức quản lý rủi ro chủ yếu được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm. Theo hệ thống này, các công ty bảo hiểm cùng nhau tạo thành một bể bơi, có thể bảo vệ các công ty bảo hiểm trước những rủi ro thảm khốc như lũ lụt hay động đất. Thuật ngữ này cũng được sử dụng để mô tả việc các rủi ro tương tự làm nền tảng cho khái niệm bảo hiểm. Mặc dù nhóm rủi ro là cần thiết để bảo hiểm hoạt động nhưng không phải tất cả các rủi ro đều có thể được gộp chung trong khung bảo hiểm tự nguyện trừ khi có trợ cấp để khuyến khích tham gia.

   

   

   

   

  • Risk Pool là Tổ Hợp Rủi Ro.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Risk Pool nghĩa là Tổ Hợp Rủi Ro.

  Nhóm rủi ro là một khái niệm quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng. Nhóm rủi ro cho thấy sự thay đổi nhu cầu sẽ giảm nếu một nhu cầu tổng hợp giữa các địa điểm bởi vì nhu cầu được tổng hợp trên các địa điểm khác nhau. Nhiều khả năng nhu cầu cao từ một khách hàng sẽ được bù đắp bởi nhu cầu thấp từ một khách hàng khác. Việc giảm tính biến đổi này cho phép giảm hàng tồn kho an toàn và do đó làm giảm hàng tồn kho trung bình.

   

   

  Definition: A risk pool is one of the forms of risk management mostly practiced by insurance companies. Under this system, insurance companies come together to form a pool, which can provide protection to insurance companies against catastrophic risks such as floods or earthquakes. The term is also used to describe the pooling of similar risks that underlies the concept of insurance. While risk pooling is necessary for insurance to work, not all risks can be effectively pooled in a voluntary insurance bracket, unless there is a subsidy available to encourage participation.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Risk Pool

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Risk Pool là gì? (hay Tổ Hợp Rủi Ro nghĩa là gì?) Định nghĩa Risk Pool là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Risk Pool / Tổ Hợp Rủi Ro. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây