Right Of First Refusal Definition

  Right Of First Refusal Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Right Of First Refusal Definition - Definition Right Of First Refusal Definition - Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngay từ chối Definition đầu tiên
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh
  Ký hiệu/viết tắt ROFR

  Định nghĩa - Khái niệm

  Right Of First Refusal Definition là gì?

  Quyền từ chối đầu tiên (ROFR hoặc RFR) là quyền theo hợp đồng cung cấp cho chủ sở hữu tùy chọn tham gia giao dịch kinh doanh với chủ sở hữu của một thứ gì đó theo các điều khoản được chỉ định, trước khi chủ sở hữu được quyền tham gia giao dịch đó với bên thứ ba. Quyền từ chối đầu tiên phải có ít nhất ba bên: Chủ sở hữu, bên thứ ba hay người mua và chủ sở hữu quyền chọn. Nói chung, chủ sở hữu phải đưa ra đề nghị tương tự cho người giữ quyền chọn trước khi đưa ra đề nghị cho người mua. Quyền từ chối đầu tiên là khái niệm tương tự như một tùy chọn cuộc gọi.

   

   

  • Right Of First Refusal Definition là Ngay từ chối Definition đầu tiên.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Right Of First Refusal Definition nghĩa là Ngay từ chối Definition đầu tiên.

  ROFR có thể gồm hầu hết mọi loại tài sản, bất động sản, tài sản cá nhân, giấy phép bằng sáng chế, kịch bản phim hoặc mối quan tâm đến một doanh nghiệp. Nó cũng có thể gồm các giao dịch kinh doanh không phải là tài sản nghiêm ngặt như quyền tham gia vào một liên doanh hoặc sắp xếp phân phối. Trong giải trí, quyền từ chối đầu tiên về khái niệm hoặc kịch bản sẽ cho chủ sở hữu quyền làm phim đó trước khi ở trong bất động sản, quyền từ chối đầu tiên sẽ tạo ra động lực cho người thuê chăm sóc tốt hơn căn hộ cho thuê của họ ở trong trường hợp cơ hội mua hàng phát sinh trong tương lai. Chỉ khi chủ sở hữu từ chối, chủ sở hữu có thể mua nó cho các bên khác.

   

  Definition: Right of first refusal (ROFR or RFR) is a contractual right that gives its holder the option to enter a business transaction with the owner of something, according to specified terms, before the owner is entitled to enter into that transaction with a third party. A first refusal right must have at least three parties: the owner, the third party or buyer, and the option holder. In general, the owner must make the same offer to the option holder before making the offer to the buyer. The right of first refusal is similar in concept to a call option.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Right Of First Refusal Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Right Of First Refusal Definition là gì? (hay Ngay từ chối Definition đầu tiên nghĩa là gì?) Định nghĩa Right Of First Refusal Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Right Of First Refusal Definition / Ngay từ chối Definition đầu tiên. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây