Retention Limit

  Retention Limit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Retention Limit - Definition Retention Limit - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mức Giữ Lại
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Retention Limit là gì?

  Mức rủi ro tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm giữ lại trong mỗi cuộc đời được gọi là mức giữ lại. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ nhượng lại rủi ro vượt mức cho nhà tái bảo hiểm. Điểm mà doanh nghiệp bảo hiểm nhường rủi ro cho nhà tái bảo hiểm được gọi là giới hạn lưu giữ.

   

  • Retention Limit là Mức Giữ Lại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Retention Limit nghĩa là Mức Giữ Lại.

  Giới hạn lưu giữ do công ty bảo hiểm xác định và có thể thay đổi tùy theo tiêu chí bảo lãnh phát hành. Các giới hạn lưu giữ cho các sản phẩm bảo hiểm khác nhau cũng sẽ khác nhau. Tỷ lệ giữ lại được tính trên cơ sở số tiền rủi ro ròng. Chỉ số này được tính bằng số tiền đảm bảo trừ đi số tiền tích lũy.

  Giới hạn duy trì càng cao thì chi phí tái bảo hiểm càng thấp. Giới hạn lưu giữ thấp hơn có thể dẫn đến một hiện tượng gọi là phân chia trong đó các công ty bảo hiểm sẽ nhường toàn bộ rủi ro cho nhà tái bảo hiểm mà thường là người chịu trách nhiệm của công ty bảo hiểm chính.

   

  Definition: The maximum amount of risk retained by an insurer per life is called retention. Beyond that, the insurer cedes the excess risk to a reinsurer. The point beyond which the insurer cedes the risk to the reinsurer is called retention limit.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Retention Limit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Retention Limit là gì? (hay Mức Giữ Lại nghĩa là gì?) Định nghĩa Retention Limit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Retention Limit / Mức Giữ Lại. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây