Release Note

  Release Note là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Release Note - Definition Release Note - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giấy Chứng Hợp Cách
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Release Note là gì?

  Ghi chú phát hành là các tài liệu được phân phối cùng với các sản phẩm phần mềm, đôi khi khi sản phẩm vẫn ở trạng thái phát triển hoặc thử nghiệm (ví dụ: Bản phát hành beta). Đối với các sản phẩm đã được sử dụng bởi khách hàng, ghi chú phát hành được gửi đến khách hàng khi bản cập nhật được phát hành.

   

  • Release Note là Giấy Chứng Hợp Cách.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Release Note nghĩa là Giấy Chứng Hợp Cách.

  Ghi chú phát hành là các tài liệu được chia sẻ với người dùng cuối, khách hàng và khách hàng của một tổ chức. Định nghĩa của các thuật ngữ ‘người dùng cuối’, ‘khách hàng’ và ‘khách hàng’ về bản chất rất tương đối và có thể có nhiều cách hiểu khác nhau dựa trên bối cảnh cụ thể. Chẳng hạn, nhóm đảm bảo chất lượng trong một tổ chức phát triển phần mềm có thể được hiểu là một khách hàng nội bộ. Bản phát hành ghi chú chi tiết các chỉnh sửa, thay đổi hoặc cải tiến được thực hiện cho dịch vụ hoặc sản phẩm mà công ty cung cấp. Tài liệu này thường chỉ được lưu hành sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm tra kỹ lưỡng và phê duyệt so với thông số kỹ thuật do nhóm phát triển cung cấp. Tuy nhiên, tài liệu này cũng có thể được cung cấp như một vật phẩm đi kèm với các sản phẩm cung cấp cho kiểm tra tích hợp hệ thống và kiểm tra tích hợp hệ thống và các môi trường được quản lý khác, đặc biệt là có liên quan đến một tổ chức công nghệ thông tin.

   

  Definition: Release notes are documents that are distributed with software products, sometimes when the product is still in the development or test state (e.g., a beta release). For products that have already been in use by clients, the release note is delivered to the customer when an update is released.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Release Note

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Release Note là gì? (hay Giấy Chứng Hợp Cách nghĩa là gì?) Định nghĩa Release Note là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Release Note / Giấy Chứng Hợp Cách. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây