Rank Of A Matrix

  Rank Of A Matrix là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rank Of A Matrix - Definition Rank Of A Matrix - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hạng Của Ma Trận
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Rank Of A Matrix là gì?

  Trong đại số tuyến tính, hạng của ma trận A là thứ nguyên của không gian vectơ được tạo ra (hay kéo dài) bởi các cột của nó, tương ứng với số cột độc lập tuyến tính tối đa của A. Điều này, đến lượt nó, giống với thứ nguyên của không gian vectơ được kéo dài bởi các hàng của nó. Do đó, xếp hạng là thước đo “tính không đồng nhất” của hệ phương trình tuyến tính và phép biến đổi tuyến tính được mã hóa bởi A.

  • Rank Of A Matrix là Hạng Của Ma Trận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Rank Of A Matrix nghĩa là Hạng Của Ma Trận.
  Definition: In linear algebra, the rank of a matrix A is the dimension of the vector space generated (or spanned) by its columns.This corresponds to the maximal number of linearly independent columns of A. This, in turn, is identical to the dimension of the vector space spanned by its rows. Rank is thus a measure of the "nondegenerateness" of the system of linear equations and linear transformation encoded by A.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Cho A là một ma trận m × n với các số thực có thứ hạng hàng là r. Do đó, số chiều của không gian hàng của A là r. Gọi x1, x2, …, x r là một cơ sở của không gian hàng của A. Ta khẳng định rằng các vectơ Ax1, Ax2, …, Axr là độc lập tuyến tính. Để hiểu tại sao, hãy xem xét một quan hệ đồng nhất tuyến tính liên quan đến các vectơ này với hệ số vô hướng c1, c2, …, cr:

  0 = c1Ax1 + c2Ax2 + … + crAxr = A (c1x1 + c2x2 + … + crxr) = Av

  Trong đó v = c1x1 + c2x2 + … + crxr

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Rank Of A Matrix

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Rank Of A Matrix là gì? (hay Hạng Của Ma Trận nghĩa là gì?) Định nghĩa Rank Of A Matrix là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rank Of A Matrix / Hạng Của Ma Trận. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây