Quitclaim Deed

  Quitclaim Deed là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Quitclaim Deed - Definition Quitclaim Deed - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chứng Thư Từ Bỏ Trái Quyền
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Quitclaim Deed là gì?

  Chứng từ trong đó quyền sở hữu trái quyền, hay quyền sở hữu tài sản hay bất động sản được giao cho người khác mà không trình bày rằng quyền sở hữu đó có giá trị. Thông thường nó không có bản khế ước hay bảo đảm đối với trái quyền hiện hữu của những người nắm quyền giữ thế chấp trước.
  • Quitclaim Deed là Chứng Thư Từ Bỏ Trái Quyền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Quitclaim Deed

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Quitclaim Deed là gì? (hay Chứng Thư Từ Bỏ Trái Quyền nghĩa là gì?) Định nghĩa Quitclaim Deed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quitclaim Deed / Chứng Thư Từ Bỏ Trái Quyền. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây