Quick Assets

  Quick Assets là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Quick Assets - Definition Quick Assets - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Sản Khả Dụng Ngắn Hạn; Tài Sản Tốc Động; Tài Sản Có Thể Chuyển Ngay Tiền Mặt
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Quick Assets là gì?

  Tài sản nhanh là tài sản hiện tại của công ty có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền mặt. Tài sản nhanh cung cấp tính thanh khoản cần thiết để thanh toán các nghĩa vụ của công ty khi đến hạn.

   

   

  • Quick Assets là Tài Sản Khả Dụng Ngắn Hạn; Tài Sản Tốc Động; Tài Sản Có Thể Chuyển Ngay Tiền Mặt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Quick Assets nghĩa là Tài Sản Khả Dụng Ngắn Hạn; Tài Sản Tốc Động; Tài Sản Có Thể Chuyển Ngay Tiền Mặt.

  Tổng tài sản nhanh của một công ty được so sánh với tổng nợ phải trả hiện tại của công ty trong việc tính toán tỷ lệ nhanh của công ty.

   

  Definition: Quick assets are a company's current assets which can quickly be converted into cash. Quick assets provide the liquidity necessary to pay the company's obligations when they come due.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ phổ biến về tài sản nhanh bao gồm: Tiền và các khoản tương đương tiền; chứng khoán tạm thời có thể bán được; các khoản phải thu (sau khi trừ trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ). Hàng tồn kho không thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Do đó, hàng tồn kho không được coi là một tài sản nhanh chóng.

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Quick Assets

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Quick Assets là gì? (hay Tài Sản Khả Dụng Ngắn Hạn; Tài Sản Tốc Động; Tài Sản Có Thể Chuyển Ngay Tiền Mặt nghĩa là gì?) Định nghĩa Quick Assets là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quick Assets / Tài Sản Khả Dụng Ngắn Hạn; Tài Sản Tốc Động; Tài Sản Có Thể Chuyển Ngay Tiền Mặt. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây