Put-Call Parity

  Put-Call Parity là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Put-Call Parity - Definition Put-Call Parity - Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thỏa thuận gọi chẵn lẻ
  Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

  Định nghĩa - Khái niệm

  Put-Call Parity là gì?

  Thỏa thuận gọi chẵn lẻ là một nguyên tắc xác định mối quan hệ giữa giá các lựa chọn đặt châu Âu và các tùy chọn cuộc gọi châu Âu cùng lớp, có nghĩa là, với tài sản tương tự cơ bản, giá thực hiện, và ngày hết hạn.

  • Put-Call Parity là Thỏa thuận gọi chẵn lẻ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Put-Call Parity nghĩa là Thỏa thuận gọi chẵn lẻ.

  Thỏa thuận gọi chẵn lẻ chỉ áp dụng cho các tùy chọn châu Âu, chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn và không phải là tùy chọn của Mỹ, có thể được thực hiện trước đó. Thỏa thuận gọi chẵn lẻ cho biết giá của một tùy chọn cuộc gọi ngụ ý một mức giá hợp lý nhất định cho tùy chọn đặt tương ứng có cùng giá thực hiện với hết hạn (và ngược lại).

  Definition: Put-call parity is a principle that defines the relationship between the price of European put options and European call options of the same class, that is, with the same underlying asset, strike price, and expiration date.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Put-Call Parity

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn Put-Call Parity là gì? (hay Thỏa thuận gọi chẵn lẻ nghĩa là gì?) Định nghĩa Put-Call Parity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Put-Call Parity / Đặt-Call chẵn lẻ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây