Prospectus

  Prospectus là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Prospectus - Definition Prospectus - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bản Cáo Bạch
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Prospectus là gì?

  Chứng từ thông tin phát biểu ý đinh phát hành chứng khoán, theo yêu cầu của Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán. Bản cáo bạch là chứng từ pháp lý nêu lên mục đích của việc phát hành chứng khoán, mô tả chi tiết công việc kinh doanh chủ yếu của công ty phát hành và tình hình tài chính của công ty phát hành, liệt kê các viên chức chính. Nó cũng mô tả cách thức bán cổ phần và chia cổ tức. Bản cáo bạch của quỹ tương hỗ mô tả các quyền mua lại của các nhà đầu tư muốn thanh lý tài sản của họ, và cũng liệt kê phí quản lý, phí thu hồi, và các phí khác phải trả bởi nhà đầu tư, nếu quỹ được chào là quỹ có phí bán. Bản cáo bạch theo sau bản giải trình sơ bộ được gọi là Red herring (giới thiệu sơ bộ). Bản cáo bạch là lời chào bán cổ phần cho công chúng. Bản phụ lục của bản cáo bạch là báo cáo bổ sung cho SEC, bao gồm thông tin về công ty phát hành, không được đề cập trước đó; các bản phụ lục thường được phát hành kết hợp các chứng khoán đăng ký trước, và có thông tin thêm về đợt phát hành cụ thể sẽ được bán.
  • Prospectus là Bản Cáo Bạch.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Prospectus

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Prospectus là gì? (hay Bản Cáo Bạch nghĩa là gì?) Định nghĩa Prospectus là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prospectus / Bản Cáo Bạch. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây