Pros And Cons (The…)

  Pros And Cons (The...) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pros And Cons (The...) - Definition Pros And Cons (The...) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Pros And Cons (The...) là gì?

  Cụm từ ‘ưu và khuyết điểm’ là viết tắt của cụm từ tiếng Latinh pro et contra, ‘cho và chống lại’, trong đó “ưu” là điểm cộng và “khuyết điểm” là điểm phủ định. ‘Ưu và nhược điểm’ là cách sử dụng tiêu chuẩn được thiết lập tốt. Cách thay thế dài hơn nhiều là cụm từ “lập luận cho và chống lại”. Cụm từ ‘ưu và nhược điểm’ cũng được sử dụng thay vì ‘ưu và khuyết điểm’.

  • Pros And Cons (The...) là Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Pros And Cons (The...) nghĩa là Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối.

  Ưu và nhược điểm là các lập luận ủng hộ hay chống lại một vấn đề cụ thể. Ưu điểm là các lập luận nhằm thúc đẩy vấn đề, trong khi khuyết điểm đưa ra các quan điểm chống lại nó. Xem xét ưu và nhược điểm của một vấn đề là một cách rất hữu ích để cân nhắc vấn đề một cách chu đáo và đi đến một quyết định sáng suốt.

  Definition: The phrase ‘pros and cons’ is an abbreviation of the Latin phrase pro et contra, ‘for and against’, where “pros” are for the plus points and “cons” are the negative ones. ‘Pros and cons’ is a well-established standard usage. The much longer alternative is the phrase ‘arguments for and against’. The phrase ‘ advantages and disadvantages’ is also used instead of ‘pros and cons’.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Pros And Cons (The...)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Pros And Cons (The...) là gì? (hay Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối nghĩa là gì?) Định nghĩa Pros And Cons (The...) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pros And Cons (The...) / Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây