Proof And Transit

  Proof And Transit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Proof And Transit - Definition Proof And Transit - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bằng Chứng Và Chuyển Đi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Proof And Transit là gì?

  Việc thu tiền và đối chiếu các chi phiếu, hối phiếu, và giấy nợ. Dạng bằng chứng xưa nhất là bằng chứng của giao dịch viên, hay việc cân đối vị thế tiền mặt của giao dịch viên tại thời điểm đóng cửa ngày làm việc. Trong việc xử lý chi phiếu, việc bằng chứng và chuyển đi được kết hợp thành một hoạt động duy nhất có liên quan đến thiết bị phân loại chi phiếu tốc độ cao. Máy đọc/ phân loại phân biệt được các chi phiếu thành các nhóm khác nhau, như các chi phiếu phải trả bởi các ngân hàng khác, và các chi phiếu phải trả bởi cùng một ngân hàng. Các chi phiếu đến các ngân hàng khác, được biết đến như là hạng mục chuyển đi, được mã hóa với số tiền trong dòng MICR. Nhận dạng ký tự bằng mức từ tính và được chuyển đến hãng thanh toán bù trừ để được trình cho ngân hàng chi trả. Bằng chứng và chuyển đi là công việc tự động cao, và làm cho chi phiếu thành một cơ chế thanh toán rất cạnh tranh, có giá thấp.
  • Proof And Transit là Bằng Chứng Và Chuyển Đi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Proof And Transit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Proof And Transit là gì? (hay Bằng Chứng Và Chuyển Đi nghĩa là gì?) Định nghĩa Proof And Transit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Proof And Transit / Bằng Chứng Và Chuyển Đi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây