Product Portfolio

  Product Portfolio là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Product Portfolio - Definition Product Portfolio - Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Danh mục sản phẩm
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa - Khái niệm

  Product Portfolio là gì?

  Một danh mục sản phẩm là bộ sưu tập của tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một công ty. phân tích danh mục sản phẩm có thể cung cấp quan điểm sắc thái vào loại chứng khoán, triển vọng tăng trưởng của công ty, tài xế lợi nhuận, đóng góp thu nhập, lãnh đạo thị trường và rủi ro hoạt động. Đây là điều cần thiết cho các nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu vốn chủ đầu tư hoặc các nhà phân tích hỗ trợ kế hoạch tài chính của công ty nội bộ.

  • Product Portfolio là Danh mục sản phẩm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Product Portfolio nghĩa là Danh mục sản phẩm.

  Danh mục đầu tư sản phẩm là một yếu tố quan trọng của phân tích tài chính bởi vì chúng cung cấp bối cảnh và độ chi tiết cho một công ty và hoạt động chính của nó. Các nhà đầu tư có thể phân biệt giữa cổ phiếu giá trị dài hạn và cơ hội tăng trưởng ngắn hạn. Phân tích danh mục đầu tư của các dịch vụ sản phẩm của một công ty cũng cho phép các nhà đầu tư đóng góp các trình điều khiển cụ thể về hiệu suất tài chính, cần thiết cho mô hình hiệu quả.

   

  Definition: A product portfolio is the collection of all the products or services offered by a company. Product portfolio analysis can provide nuanced views on stock type, company growth prospects, profit margin drivers, income contributions, market leadership, and operational risk. This is essential for investors conducting equity research by investors or analysts supporting internal corporate financial planning.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Product Portfolio

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Product Portfolio là gì? (hay Danh mục sản phẩm nghĩa là gì?) Định nghĩa Product Portfolio là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Product Portfolio / Danh mục sản phẩm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây