Process Costing

  Process Costing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Process Costing - Definition Process Costing - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi Phí Quy Trình
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Process Costing là gì?

  Chi phí quá trình là một thuật ngữ được sử dụng trong kế toán chi phí để mô tả một phương pháp để thu thập và gán chi phí sản xuất cho các đơn vị sản xuất. Một hệ thống chi phí xử lý được sử dụng khi các đơn vị gần giống nhau được sản xuất hàng loạt. (Chi phí công việc hoặc chi phí đơn hàng công việc là một hệ thống được sử dụng để thu thập và gán chi phí sản xuất cho các đơn vị khác nhau).

   

  • Process Costing là Chi Phí Quy Trình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Process Costing nghĩa là Chi Phí Quy Trình.

  Chi phí quá trình là một loại chi phí hoạt động được sử dụng để xác định chi phí của sản phẩm tại mỗi quy trình hoặc giai đoạn sản xuất. Chi phí được tính trung bình trên các đơn vị được sản xuất trong kỳ. Chi phí quá trình phù hợp cho các ngành sản xuất các sản phẩm đồng nhất và trong đó sản xuất là một dòng chảy liên tục. Một quy trình có thể được gọi là đơn vị phụ của một tổ chức được xác định cụ thể cho mục đích thu chi phí.

   

  Definition: Process costing is a term used in cost accounting to describe one method for collecting and assigning manufacturing costs to the units produced. A processing cost system is used when nearly identical units are mass produced. (Job costing or job order costing is a system used to collect and assign manufacturing costs to units that vary from one another).

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Giả sử rằng một công ty sản xuất số lượng lớn một sản phẩm giống hệt nhau. Sản phẩm yêu cầu một số hoạt động xử lý, mỗi hoạt động xảy ra trong một bộ phận riêng biệt. Trong bộ phận đầu tiên, chi phí xử lý sau đây đã phát sinh trong tháng 6: Nguyên liệu trực tiếp 150.000 USD; chi phí chuyển đổi là $ 225.000. Nếu tương đương 100.000 đơn vị được xử lý vào tháng 6, chi phí cho mỗi đơn vị sẽ là 1,50 đô la cho vật liệu trực tiếp và 2,25 đô la cho chi phí chuyển đổi. Những chi phí này sau đó sẽ được chuyển đến bộ phận thứ hai nơi chi phí xử lý sẽ được thêm vào.

   

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Process Costing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Process Costing là gì? (hay Chi Phí Quy Trình nghĩa là gì?) Định nghĩa Process Costing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Process Costing / Chi Phí Quy Trình. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây