Pro Forma Statement

  Pro Forma Statement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pro Forma Statement - Definition Pro Forma Statement - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Báo Cáo Tài Chính Dự Kiến
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Pro Forma Statement là gì?

  Báo cáo tài chính giả định thể hiện các tài sản và nợ phải trả, hay thu nhập và chi phí có thể ghi nhận trong tương lai. Các báo cáo tài chính dự kiến cũng có thể minh họa lợi nhuận dự kiến nếu công ty sẽ sát nhập với một công ty khác, hay bán một phần các hoạt động kinh doanh của nó. Các công ty kinh doanh thường được yêu cầu đệ trình báo cáo tài chính dự kiến khi nộp đơn xin vay. Ví dụ, yêu cầu khoản vay tài trợ từ ngân hàng để mua và lưu kho, sẽ bao gồm báo cáo tài chính dự kiến thể hiện tác động của số tiền vay trên tài sản và nợ phải trả ngắn hạn trong bản cân đối kế toán gần nhất. Các ngân hàng cũng sử dụng báo cáo tài chính dự kiến để thể hiện thu nhập kỳ vọng từ việc mua lại hay sát nhập với ngân hàng khác, từ một liên doanh bao gồm việc tham gia góp vốn với các công ty khác hay thu nhập và dòng tiền mặt dự kiến từ hoạt động kinh doanh mới.
  • Pro Forma Statement là Báo Cáo Tài Chính Dự Kiến.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Pro Forma Statement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Pro Forma Statement là gì? (hay Báo Cáo Tài Chính Dự Kiến nghĩa là gì?) Định nghĩa Pro Forma Statement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pro Forma Statement / Báo Cáo Tài Chính Dự Kiến. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây