Prime Minister

  Prime Minister là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Prime Minister - Definition Prime Minister - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thủ Tướng (Thủ Tướng)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Prime Minister là gì?

  Thủ tướng là người đứng đầu nội các và là người đứng đầu các bộ trưởng trong cơ quan hành pháp của chính phủ, thường là trong hệ thống nghị viện hay bán tổng thống. Thủ tướng không phải là người đứng đầu nhà nước của quốc gia tương ứng của họ cũng không phải là quốc vương, thay vào đó họ là người đứng đầu chính phủ, thường phục vụ dưới quyền một quốc vương trong sự kết hợp giữa các hình thức chính phủ quý tộc và dân chủ hay một tổng thống trong một hình thức chính phủ cộng hòa.

  • Prime Minister là Thủ Tướng (Thủ Tướng).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Prime Minister nghĩa là Thủ Tướng (Thủ Tướng).

  Trong hệ thống nghị viện theo hệ thống Westminster, thủ tướng là người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu cơ quan hành pháp. Trong các hệ thống như vậy, nguyên thủ quốc gia hoặc đại diện chính thức của họ (ví dụ quốc vương, tổng thống) thường giữ một vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ, mặc dù thường có quyền lực dự bị.

  Trong nhiều hệ thống, thủ tướng lựa chọn và có thể bãi nhiệm các thành viên khác trong nội các, đồng thời phân bổ các chức vụ cho các thành viên trong chính phủ. Trong hầu hết các hệ thống, thủ tướng là thành viên chủ tọa và chủ tịch nội các. Trong một số ít các hệ thống, đặc biệt là trong các hệ thống chính phủ bán tổng thống, thủ tướng là quan chức được bổ nhiệm để quản lý nền công vụ và thực thi các chỉ thị của nguyên thủ quốc gia.

  Definition: A prime minister is the head of the cabinet and the leader of the ministers in the executive branch of government, often in a parliamentary or semi-presidential system. A prime minister is not the head of state of their respective state nor a monarch, rather they are the head of government, serving typically under a monarch in a hybrid of aristocratic and democratic government forms or a president in a republican form of government.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Prime Minister

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Prime Minister là gì? (hay Thủ Tướng (Thủ Tướng) nghĩa là gì?) Định nghĩa Prime Minister là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prime Minister / Thủ Tướng (Thủ Tướng). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây