Preferred Debt Definition

  Preferred Debt Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Preferred Debt Definition - Definition Preferred Debt Definition - Tín dụng & Nợ Quản lý nợ

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Định nghĩa nợ ưa thích
  Chủ đề Tín dụng & Nợ Quản lý nợ

  Định nghĩa - Khái niệm

  Preferred Debt Definition là gì?

  nợ ưa thích là một nghĩa vụ tài chính được coi là quan trọng hơn hay có ưu tiên hơn các loại nợ. Hình thức này hiện nghĩa vụ nợ đã được thanh toán đầu tiên. vị trí lien nó được ưu tiên hơn các vị trí nợ và vốn chủ sở hữu khác. Ví dụ, một thế chấp đầu tiên sẽ là một món nợ ưa thích hơn một thế chấp thứ hai, an ninh thế chấp giữ thế chấp.
  • Preferred Debt Definition là Định nghĩa nợ ưa thích.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tín dụng & Nợ Quản lý nợ.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Preferred Debt Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tín dụng & Nợ Quản lý nợ Preferred Debt Definition là gì? (hay Định nghĩa nợ ưa thích nghĩa là gì?) Định nghĩa Preferred Debt Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Preferred Debt Definition / Định nghĩa nợ ưa thích. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây