Post-Closing Trial Balance

  Post-Closing Trial Balance là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Post-Closing Trial Balance - Definition Post-Closing Trial Balance - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bảng Tính Thử, Cân Số Tạm Sau Khi Kết Sổ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Post-Closing Trial Balance là gì?

  Số dư dùng thử sau khi đóng là một danh sách các tài khoản cố định và số dư của chúng sau khi các mục đóng đã được ghi lại và ghi lại trong hệ thống kế toán. Các tài khoản này sẽ được chuyển tiếp và trở thành số dư đầu kỳ cho kỳ kế toán tiếp theo.

   

  • Post-Closing Trial Balance là Bảng Tính Thử, Cân Số Tạm Sau Khi Kết Sổ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Post-Closing Trial Balance nghĩa là Bảng Tính Thử, Cân Số Tạm Sau Khi Kết Sổ.

  Chuẩn bị số dư dùng thử sau khi kết thúc là một trong những bước cuối cùng trong chu trình kế toán. Nó về cơ bản là một bản tóm tắt của sổ cái chung vào cuối kỳ kế toán sau khi các mục đóng được thực hiện và báo cáo tài chính đã được lập. Mục đích của số dư dùng thử này là để đảm bảo rằng không còn số dư tài khoản tạm thời nào tồn tại trước khi các cuốn sách được chuyển sang năm tiếp theo. Các tài khoản tạm thời như doanh thu, chi phí và phân phối phải được đóng vào cuối mỗi kỳ kế toán đối với các tài khoản cố định như tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Số dư dùng thử đóng danh sách liệt kê tất cả các tài khoản còn lại có số dư sau khi các mục đóng đã được đăng để đảm bảo rằng không còn tài khoản tạm thời nào tồn tại.

   

   

  Definition: A post closing trial balance is a list of permanent accounts and their balances after closing entries have been journalized and recorded in the accounting system. These accounts will be carried forward and become the opening balances for the next accounting period.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Post-Closing Trial Balance

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Post-Closing Trial Balance là gì? (hay Bảng Tính Thử, Cân Số Tạm Sau Khi Kết Sổ nghĩa là gì?) Định nghĩa Post-Closing Trial Balance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Post-Closing Trial Balance / Bảng Tính Thử, Cân Số Tạm Sau Khi Kết Sổ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây