Portfolio Weight Defined

  Portfolio Weight Defined là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Portfolio Weight Defined - Definition Portfolio Weight Defined - Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trọng lượng danh mục đầu tư
  Chủ đề Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư

  Định nghĩa - Khái niệm

  Portfolio Weight Defined là gì?

  Trọng lượng danh mục đầu tư là thành phần tỷ lệ của một loại cụ thể trong một danh mục đầu tư. Trọng lượng danh mục đầu tư có thể được tính bằng cách tiếp cận khác nhau; loại cơ bản nhất của trọng lượng được xác định bằng cách chia giá trị đô la của chứng khoán với tổng giá trị đồng USD của danh mục đầu tư. Một cách khác là để phân chia số lượng đơn vị của chứng khoán được đưa ra bởi tổng số cổ phần nắm giữ trong danh mục đầu tư.

  • Portfolio Weight Defined là Trọng lượng danh mục đầu tư .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Portfolio Weight Defined nghĩa là Trọng lượng danh mục đầu tư .

  Nếu danh mục đầu tư chứa cổ phiếu hoặc quỹ chứng khoán, các con số thay đổi liên tục khi giá của tài sản và giá trị của toàn bộ danh mục đầu tư thay đổi theo chuyển động của thị trường.

  Tuy nhiên, các nhà đầu tư tích cực và các nhà quản lý tiền luôn chú ý đến các trọng số trong danh mục đầu tư của họ và điều chỉnh chúng theo định kỳ.

  Definition: Portfolio weight is the percentage composition of a particular holding in a portfolio. Portfolio weights can be calculated using different approaches; the most basic type of weight is determined by dividing the dollar value of a security by the total dollar value of the portfolio. Another approach is to divide the number of units of a given security by the total number of shares held in the portfolio.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Portfolio Weight Defined

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Portfolio Weight Defined là gì? (hay Trọng lượng danh mục đầu tư nghĩa là gì?) Định nghĩa Portfolio Weight Defined là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Portfolio Weight Defined / Danh mục đầu tư cân Defined. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây