Portfolio Balance Approach

  Portfolio Balance Approach là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Portfolio Balance Approach - Definition Portfolio Balance Approach - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phương Pháp Cân Đối Danh Mục Đầu Tư
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Portfolio Balance Approach là gì?

  Một phương pháp phân tích tiền tệ, nhấn mạnh vào ý nghĩa các quyết định cảu những người có tài sản về thành phần danh mục đầu tư của họ. Một phiên bản chủ yếu của phương pháp này giải định rằng trong khi tất cả những người sở hữu yêu cầu một sự đa dạng nào đó trong tài sản của họ, họ bất đồng về các lý do cá nhân hoặc thông lệ trong các sở thích cơ bản của họ giữa các kiểu tài sản khác nhau – chẳng hạn giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn, tài sản có lợi tức cố định và lợi tức biến đổi.
  • Portfolio Balance Approach là Phương Pháp Cân Đối Danh Mục Đầu Tư.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Portfolio Balance Approach nghĩa là Phương Pháp Cân Đối Danh Mục Đầu Tư.
  Tuy nhiên, người ta giả định rằng ít nhất một số người sở hữu có thể có ý đồ thay thế một số tài sản ít ưa thích hơn cho một số tài sản ưa thích nhiều hơn do sự khích lệ của lợi tức chênh lệch tăng nhiều hơn ở trường hợp thứ nhất. Những hiệu ứng kỳ vọng làm sự phân tích trở thành phức tạp, nhưng khi gạt chúng sang một bên thì một mô hình như vậy đưa ra một sự giải thích về cơ cấu của lãi suất và cung cấp cho cơ quan quản lý tiền tệ một giả thiết có hiệu lực để tác động vào lãi suất hoặc để gây ảnh hưởng đến đầu tư vốn hoặc để kiểm soát sự tăng trưởng của cung tiền. Phương pháp này vốn xuất phát trực tiếp từ Lý thuyết tổng quát của Keynes đã được triển khai rất rộng bởi “Trường phái Yale” của các nhà kinh tế học, đi đầu là giáo sư James Tobin. Tuy nhiên, mô hình cân đối danh mục đàu tư là cơ sở lý thuyết chung cho các trường phái tư duy tiền tệ chủ yếu còn đang tranh cãi, phái trọng tiền và phái không trọng tiền. Sự khác nhau giữa các trường phái là tính thực nghiêm, chẳng hạn như trọng sự giả định của họ về tính thay thế giữa tiền và các tài sản khác trong danh mục của những người sở hữu tài sản.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Portfolio Balance Approach

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Portfolio Balance Approach là gì? (hay Phương Pháp Cân Đối Danh Mục Đầu Tư nghĩa là gì?) Định nghĩa Portfolio Balance Approach là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Portfolio Balance Approach / Phương Pháp Cân Đối Danh Mục Đầu Tư. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây