Pledging Requirements

  Pledging Requirements là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pledging Requirements - Definition Pledging Requirements - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Các Yêu Cầu Về Thế Chấp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Pledging Requirements là gì?

  Yêu cầu về hành hính, luật định hay hợp đồng mà các chứng khoán được xem như thế chấp cho khoản tiền gửi của công chúng, hay có vai trò như trái phiếu hay chứng khoán đảm bảo cho khoản ký gửi cụ thể. Các loại chứng khoán bảo đảm cho tiền gửi của công chúng là các chứng khoán khả mại, như trái phiếu hay tín phiếu kho bạc. Các chứng khoán được thế chấp thường được giữ bởi ngân hàng thế chấp trong một tài khoản riêng. Chúng có thể được cài trong một đơn vị ủy thác độc lập, ví dụ Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang và có vai trò như thế chấp cho tiền gửi bởi chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền tiểu bang hay chính quyền đô thị. Số lượng tối thiểu các chứng khoán xem như thế chấp - tỷ lệ các chứng khoán thế chấp so với tiền gửi của công chúng - phải được duy trì mọi lúc. Các chứng khoán kho bạc Mỹ thường được tính theo giá trị danh nghĩa, hối phiếu thương mại và giấy chấp nhận của ngân hàng được tính bằng 90% giá trị danh nghĩa, và chứng khoán đô thị bằng 80% giá trị.
  • Pledging Requirements là Các Yêu Cầu Về Thế Chấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Pledging Requirements

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Pledging Requirements là gì? (hay Các Yêu Cầu Về Thế Chấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Pledging Requirements là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pledging Requirements / Các Yêu Cầu Về Thế Chấp. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây