Pivot Point

  Pivot Point là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pivot Point - Definition Pivot Point - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Điểm Giới Hạn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Pivot Point là gì?

  Pivot point là chương trình tính toán được sử dụng cho các nhà kinh doanh ngoại hối để kiểm soát sự dao động giá. Các nhà kinh doanh ngoại hối thường xuyên sử dụng những điểm giới hạn như một phương tiện để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự.
  • Pivot Point là Điểm Giới Hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Pivot Point nghĩa là Điểm Giới Hạn.
  Các mức hỗ trợ và kháng cự này lần lượt đuợc sử dụng như những chỉ dẫn trực quan để thực hiện các giao dịch. Khác với phân tích cơ bản dựa trên những chỉ dẫn kinh tế như tình hình tỉ lệ thất nghiệp quốc gia, sự tăng giảm lãi suất, cán cân thanh toán và khối lượng hàng hóa bán lẻ của quốc gia. Những tính toán về điểm giới hạn cung cấp cho nhà kinh doanh những điểm chuẩn trực quan mà từ đó có thể tiên đoán được sự thay đổi về giá.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Pivot Point

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Pivot Point là gì? (hay Điểm Giới Hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Pivot Point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pivot Point / Điểm Giới Hạn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây