Perfected Lien

  Perfected Lien là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Perfected Lien - Definition Perfected Lien - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quyền Giữ Thế Chấp Hoàn Hảo
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Perfected Lien là gì?

  Quyền lợi về thế chấp đảm bảo khoản nợ không bị đòi bởi bên thứ ba. Để trình hồ sơ đúng đắn về quyền thế chấp, và có quyền lợi đảm bảo về tài sản sở hữu bởi người vay, người cho vay phải lập hồ sơ về người giữ thế chấp với giới thẩm quyền pháp lý thích hợp. Việc bảo vệ quyền giữ thế chấp trên bất động sản được thực hiện bằng cách ghi chép chứng thư ủy thác thế chấp trong hồ sơ địa chính của chính quyền thành phố. Để hoàn thiện việc giữ thế chấp bằng cổ phiếu, trái phiếu, hay các tài sản do người vay sở hữu (được biết đến như tài sản cá nhân, ngược với bất động sản), xảy ra khi người cho vay lập báo cáo tài chính (UCC-1) liệt kê loại thế chấp bảo đảm khoản vay, và vị trí của nó tại nơi lập hồ sơ đã chỉ định, thường là văn phòng Bộ trưởng hay văn phòng lưu trữ hồ sơ của tỉnh. 
  • Perfected Lien là Quyền Giữ Thế Chấp Hoàn Hảo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Perfected Lien

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Perfected Lien là gì? (hay Quyền Giữ Thế Chấp Hoàn Hảo nghĩa là gì?) Định nghĩa Perfected Lien là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Perfected Lien / Quyền Giữ Thế Chấp Hoàn Hảo. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây