Paralegal

  Paralegal là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Paralegal - Definition Paralegal - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trợ Lý, Người Giúp Việc Cho Luật Sư
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Paralegal là gì?

  Trợ lý cho luật sư là một người, đủ tiêu chuẩn thông qua nhiều sự kết hợp khác nhau của giáo dục, đào tạo hay kinh nghiệm làm việc, người được tuyển dụng hay tham gia bởi một luật sư, văn phòng luật, cơ quan chính phủ hay tổ chức khác với năng lực hay chức năng liên quan đến việc thực hiện sự chỉ đạo và giám sát của một luật sư được cấp phép, đối với công việc pháp lý cơ bản được ủy quyền cụ thể, công việc này, phần lớn, đòi hỏi kiến thức đầy đủ về các nguyên tắc và thủ tục pháp lý mà nếu vắng mặt một người như vậy, một luật sư sẽ được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ.

  • Paralegal là Trợ Lý, Người Giúp Việc Cho Luật Sư.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Paralegal nghĩa là Trợ Lý, Người Giúp Việc Cho Luật Sư.

  Trợ lý cho luật sư là người thực hiện công việc pháp lý được ủy quyền mà luật sư chịu trách nhiệm cuối cùng. Họ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm duy trì và sắp xếp các tệp, soạn thảo tài liệu và thực hiện nghiên cứu pháp lý. Paralegals được tìm thấy trong tất cả các loại hình tổ chức, nhưng hầu hết làm việc cho các công ty luật, cơ quan chính phủ hoặc bộ phận pháp lý của công ty.

  Definition: A paralegal is a person, qualified through various combinations of education, training, or work experience, who is employed or engaged by a lawyer, law office, governmental agency, or other entity in a capacity or function which involves the performance, under the ultimate direction and supervision of a licensed attorney, of specifically delegated substantive legal work, which work, for the most part, requires a sufficient knowledge of legal principles and procedures that, absent such a person, an attorney would be required to perform the task.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Paralegal

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Paralegal là gì? (hay Trợ Lý, Người Giúp Việc Cho Luật Sư nghĩa là gì?) Định nghĩa Paralegal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Paralegal / Trợ Lý, Người Giúp Việc Cho Luật Sư. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây