Overriding Commission

  Overriding Commission là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Overriding Commission - Definition Overriding Commission - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hoa Hồng Đại Lý; Hoa Hồng Bao Tiêu; Hoa Hồng Phụ Thêm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Overriding Commission là gì?

  Là phần hoa hồng trả thêm ngoài tỷ lệ hoa hồng cơ bản để bù đắp vào các chi phí hành chính của công ty nhượng tái bảo hiểm và được xác định riêng đối với từng dịch vụ. Trong tái bảo hiểm, hoa hồng phụ thêm này được coi là một khoản đóng góp cho các chi phí hành chính của công ty nhượng để giải quyết dịch vụ gốc. Trong bảo hiểm trực tiếp, đây là số tiền trả cho nhân viên hoặc đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm được thu xếp tại khu vực của họ, kể cả khi họ không tham gia thu xếp dịch vụ ấy.
  • Overriding Commission là Hoa Hồng Đại Lý; Hoa Hồng Bao Tiêu; Hoa Hồng Phụ Thêm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Overriding Commission

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Overriding Commission là gì? (hay Hoa Hồng Đại Lý; Hoa Hồng Bao Tiêu; Hoa Hồng Phụ Thêm nghĩa là gì?) Định nghĩa Overriding Commission là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overriding Commission / Hoa Hồng Đại Lý; Hoa Hồng Bao Tiêu; Hoa Hồng Phụ Thêm. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây