Overhead Cost

  Overhead Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Overhead Cost - Definition Overhead Cost - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi Phí Chung
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Overhead Cost là gì?

  Chi phí chung là chi phí hoạt động cố định không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là những chi phí thường xuyên xảy ra mà công ty cần để hoạt động như chi phí internet, bảo hiểm, tiền thuê nhà, lương nhân viên, tiện ích, phí kế toán, phí pháp lý, vật dụng văn phòng, v.v.

   

   

  • Overhead Cost là Chi Phí Chung.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Overhead Cost nghĩa là Chi Phí Chung.

  Chi phí chung thường được phân loại thành ba phân đoạn: Cố định, biến đổi và bán biến đổi.

  Chi phí cố định: Đây là những chi phí giữ nguyên trong lịch sử thanh toán. Những thứ như tiền thuê nhà, tiền lương, đơn đặt hàng văn phòng lặp lại, chi phí bảo hiểm, v.v.

  Chi phí bán biến đổi: Chi phí bán biến đổi khác nhau theo thời gian nhưng không đáng kể, chẳng hạn như hoa hồng hàng tháng của nhân viên bán hàng hay hóa đơn điện nước trong suốt cả năm.

  Chi phí biến đổi: Các chi phí khác nhau mỗi lần trả được gọi là chi phí biến đổi. Chúng bao gồm chi phí nguyên vật liệu và chi phí bảo trì.

   

   

   

   

   

  Definition: Overhead costs are fixed operating expenses that aren’t linked to a product or a service. These are typically regularly occurring expenses that the company needs to operate like internet costs, insurance, rent, employee salaries, utilities, accounting fees, legal fees, office supplies, etc.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ về chi phí sản xuất chung: Thuê, khấu hao máy móc, các hóa đơn tiện ích, bảo trì cơ sở, bảo hiểm, thuế, tiền lương, nguyên liệu thô.

   

   

   

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Overhead Cost

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Overhead Cost là gì? (hay Chi Phí Chung nghĩa là gì?) Định nghĩa Overhead Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overhead Cost / Chi Phí Chung. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây