Overall Management

  Overall Management là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Overall Management - Definition Overall Management - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quản Lý Toàn Diện
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Overall Management là gì?

  Quản lý tổng thể (hay quản lý) là việc quản lý một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hay cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hay của các tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của nó thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có như nguồn lực tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực. Thuật ngữ “quản lý” cũng có thể đề cập đến những người quản lý một tổ chức, cá nhân: Các nhà quản lý.

  • Overall Management là Quản Lý Toàn Diện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Overall Management nghĩa là Quản Lý Toàn Diện.

  Quản lý toàn diện là sự phối hợp và điều hành các công việc để đạt được một mục tiêu. Các hoạt động quản trị như vậy bao gồm việc thiết lập chiến lược của tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên để hoàn thành các mục tiêu này thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có. Ban quản lý cũng có thể tham khảo cơ cấu thâm niên của các nhân viên trong tổ chức.

  Definition: Overall management (or managing) is the administration of an organization, whether it is a business, a not-for-profit organization, or government body. Management includes the activities of setting the strategy of an organization and coordinating the efforts of its employees (or of volunteers) to accomplish its objectives through the application of available resources, such as financial, natural, technological, and human resources. The term "management" may also refer to those people who manage an organization - individually: managers.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Overall Management

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Overall Management là gì? (hay Quản Lý Toàn Diện nghĩa là gì?) Định nghĩa Overall Management là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overall Management / Quản Lý Toàn Diện. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây