Option Adjusted Spread (OAS)

  Option Adjusted Spread (OAS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Option Adjusted Spread (OAS) - Definition Option Adjusted Spread (OAS) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản Chênh Lệch Điều Chỉnh Theo Quyền Chọn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Option Adjusted Spread (OAS) là gì?

  Phương pháp để tính giá trị tương đối của một chứng khoán thu nhập cố định có hàm một quyền chọn, như quyền trọng của người vay được trả trước tiền vay. Các mô hình OAS, xem xét tác động của việc thanh toán trước dưới nhiều kịch bản lãi suất khác nhau, nhằm ước tính giá trị tương lai của một chứng khoán. Phương pháp luận này làm thuận lợi việc thực hiện so sánh đối chiếu hai trái phiếu khác nhau, một trong hai trái phiếu có quyền chọn mua (hay quyền chọn chi trả trước) và trải phiếu kia thì không. Trái phiếu có thể thu hồi được có lợi suất cao hơn để bù đắp đặc tính thu hồi sớm.
  • Option Adjusted Spread (OAS) là Khoản Chênh Lệch Điều Chỉnh Theo Quyền Chọn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Option Adjusted Spread (OAS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Option Adjusted Spread (OAS) là gì? (hay Khoản Chênh Lệch Điều Chỉnh Theo Quyền Chọn nghĩa là gì?) Định nghĩa Option Adjusted Spread (OAS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Option Adjusted Spread (OAS) / Khoản Chênh Lệch Điều Chỉnh Theo Quyền Chọn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây