Offtake Agreement

  Offtake Agreement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Offtake Agreement - Definition Offtake Agreement - Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thỏa thuận thực hiện
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh
  Tên gọi khác Thỏa thuận bao tiêu

  Định nghĩa - Khái niệm

  Offtake Agreement là gì?

  Thỏa thuận thực hiện là một thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua để mua hoặc bán các phần của hàng hóa chưa được sản xuất của nhà sản xuất.

  • Offtake Agreement là Thỏa thuận thực hiện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Offtake Agreement nghĩa là Thỏa thuận thực hiện.

  Một thỏa thuận thực hiện thường được thương lượng trước khi xây dựng một cơ sở sản xuất, chẳng hạn như một mỏ hoặc một nhà máy để đảm bảo đầu ra của sản phẩm trong tương lai.

  Thỏa thuận thực hiện là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến giao dịch giữa người mua và người bán. Các quy định thường quy định giá mua cho hàng hóa và ngày giao hàng của họ, mặc dù các thỏa thuận đã đạt được trước khi một hàng hóa nào được sản xuất và cơ sở được xây dựng. Tuy nhiên, các công ty cũng có thể rút lại một thỏa thuận thực hiện bằng các cuộc đàm phán với bên kia và với việc trả một khoản phí.

  Definition: An offtake agreement is an arrangement between a producer and a buyer to purchase or sell portions of the producer's upcoming goods. An offtake agreement is an arrangement between a producer and a buyer to purchase or sell portions of the producer's upcoming goods. An offtake agreement is normally negotiated prior to the construction of a production facility—such as a mine or a factory—to secure a market for its future output.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Offtake Agreement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Offtake Agreement là gì? (hay Thỏa thuận thực hiện nghĩa là gì?) Định nghĩa Offtake Agreement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Offtake Agreement / Thỏa thuận thực hiện. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây