Nonaccrual Loan

  Nonaccrual Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Nonaccrual Loan - Definition Nonaccrual Loan - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản Cho Vay Không Dồn Tích
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Nonaccrual Loan là gì?

  Tài sản thường là một khoản vay; không thu được theo mức lãi suất theo hợp đồng cho vay, do các khó khăn về tài chính của người vay. Tài sản không dồn tích là các khoản vay trong đó tiền lãi tích lũy bị hoãn lại vì rủi ro trong việc thu hồi toàn bộ vốn gốc, hoặc không thực hiện việc trả lãi trong một thời gian kéo dài. Một khoản dự trữ dành cho lỗ khoản vay được dành riêng cho những khoản vay này, và bất kỳ sự chi trả nhận được từ người vay đều trả trước tiên cho vốn gốc, rồi mới đến tiền lãi khoản vay. Tùy thuốc vào nguyên tắc của cơ quan điều tiết ngân hàng, một khoản vay và vốn gốc lãi chưa trả trong thời hạn ít nhất là 90 ngày là khoản vay không dồn tích, trừ khi người cho vay có tài sản thế chấp thích hợp. Các khoản vay tiêu dùng và vay cầm cố nhà cửa thường được miễn từ nguyên tắc này. Đôi với mục đích kế toán ngân hàng, một khoản vay được ghi như khoản vay trên cơ sở tiền mặt, nghĩa là một khoản vay trong đó tiền lãi được ghi có như thu nhập kiếm được chỉ khi thu được khoản thanh toán từ người vay.
  • Nonaccrual Loan là Khoản Cho Vay Không Dồn Tích.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Nonaccrual Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Nonaccrual Loan là gì? (hay Khoản Cho Vay Không Dồn Tích nghĩa là gì?) Định nghĩa Nonaccrual Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nonaccrual Loan / Khoản Cho Vay Không Dồn Tích. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây