New Economic Historians

  New Economic Historians là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng New Economic Historians - Definition New Economic Historians - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trường Phái Các Nhà Lịch Sử Kinh Tế Mới
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  New Economic Historians là gì?

  New Economic Historians là các nhà lịch sử kinh tế mới xem lịch sử như một phòng thí nghiệm, nơi các lý thuyết kinh tế liên tục được kiểm định. Các đại lượng kinh tế quan sát được ở những thời điểm khác nhau là những dữ liệu thực nghiệm đồng nhất được tạo ra bởi các thử nghiệm có kiểm soát và lặp lại nhiều lần. Các dữ liệu này được sử dụng làm số liệu thống kê, phục vụ kiểm định các giả thiết về nguyên nhân của các lớp hiện tượng như lạm phát hay khủng hoảng tài chính, vẫn lặp đi lặp lại trong lịch sử kinh tế nhân loại. Giả thiết phù hợp nhất với các dữ liệu thường sẽ được chấp nhận rộng rãi và cung cấp luận giải có giá trị về nguồn gốc của lớp hiện tượng đang xem xét. Giả thiết dù đã được chấp nhận vẫn tiếp tục được kiểm định với các dữ kiện lịch sử trong tương lai để khẳng định lại hoặc loại bỏ giả thiết trong tiến trình lịch sử.
  • New Economic Historians là Trường Phái Các Nhà Lịch Sử Kinh Tế Mới.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  New Economic Historians nghĩa là Trường Phái Các Nhà Lịch Sử Kinh Tế Mới.
  Douglass C. North, nhận giải thưởng Nobel kinh tế năm 1993, là nhà khoa học tiên phong của trường phái lịch sử kinh tế mới. Nỗ lực của ông và nhiều nhà kinh tế khác trong việc mở rộng một cách thận trọng các chương trình thực chứng với lịch sử kinh tế đã ngay lập tức đối diện với hai vấn đề. Thứ nhất, như North nhấn mạnh, cách tiếp cận này thu hẹp giới hạn các dạng câu hỏi có thể đặt ra với lịch sử kinh tế. Các vấn đề này không sẵn sàng để trình bày bằng các đại lượng có thể đo lường cụ thể hoặc số liệu thống kê không thể tập hợp đầy đủ, hoặc cả hai. Do đó, các nhà lịch sử kinh tế mới sẽ thường xuyên đặt ra câu hỏi kiểu như: Ngành đường sắt đã đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng GNP thực tế tại Hoa Kỳ? hay, tác động của việc ra đời Cục dữ trữ liên bang tới ổn định giá cả và sản lượng và giá cả ra sao? Chúng không giống như những câu hỏi có nhiều ý nghĩa hơn: điều gì đã thúc đẩy chính phủ trao một lượng lớn đất đai cho các công ty đường sắt? và bộ luật Cục dự trữ liên bang đã được thông qua như thế nào?

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan New Economic Historians

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế New Economic Historians là gì? (hay Trường Phái Các Nhà Lịch Sử Kinh Tế Mới nghĩa là gì?) Định nghĩa New Economic Historians là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng New Economic Historians / Trường Phái Các Nhà Lịch Sử Kinh Tế Mới. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây