Net Interest Margin (NIM)

  Net Interest Margin (NIM) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Net Interest Margin (NIM) - Definition Net Interest Margin (NIM) - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Biên Lãi Ròng
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt NIM

  Định nghĩa - Khái niệm

  Net Interest Margin (NIM) là gì?

  Biên lãi ròng (NIM) là thước đo chênh lệch giữa thu nhập lãi do ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác tạo ra và số tiền lãi phải trả cho người cho vay của họ, so với số tiền họ kiếm được. Nó tương tự như tỷ suất lợi nhuận gộp (hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp) của các công ty phi tài chính.

  • Net Interest Margin (NIM) là Biên Lãi Ròng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức - Cách tính

  NIM= (IR-IE)/ Tài sản thu nhập trung bình

  Ở đó:

  IR= Lợi nhuận đầu tư

  IE= Chi phí lãi vay

  Ý nghĩa - Giải thích

  Net Interest Margin (NIM) nghĩa là Biên Lãi Ròng.

  Biên lãi ròng thường được biểu hiện bằng tỷ lệ phần trăm của số tiền các tổ chức tài chính kiếm được từ các khoản vay trong một khoảng thời gian và các tài sản khác trừ đi tiền lãi trả cho các khoản vay được chia cho số tiền trung bình của tài sản mà nó kiếm được thu nhập trong khoảng thời gian đó.

  Biên lãi ròng tương tự như  chênh lệch lãi ròng, nhưng chênh lệch lãi ròng là chênh lệch trung bình danh nghĩa giữa lãi suất cho vay và lãi suất cho vay, mà không bù đắp cho thực tế rằng tài sản kiếm tiền và vốn vay có thể là các công cụ khác nhau.

  Definition: Net interest margin (NIM) is a measure of the difference between the interest income generated by banks or other financial institutions and the amount of interest paid out to their lenders (for example, deposits), relative to the amount of their (interest-earning) assets. It is similar to the gross margin (or gross profit margin) of non-financial companies.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Net Interest Margin (NIM)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Net Interest Margin (NIM) là gì? (hay Biên Lãi Ròng nghĩa là gì?) Định nghĩa Net Interest Margin (NIM) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Net Interest Margin (NIM) / Biên Lãi Ròng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây