Net Cost

  Net Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Net Cost - Definition Net Cost - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phí Tổn Tịnh; Giá Tịnh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Net Cost là gì?

  Chi phí ròng là tổng chi phí của một đối tượng, được giảm bớt bởi bất kỳ lợi ích nào thu được từ việc sở hữu đối tượng.

  • Net Cost là Phí Tổn Tịnh; Giá Tịnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Net Cost nghĩa là Phí Tổn Tịnh; Giá Tịnh.

  Việc tính toán chi phí ròng có thể mang lại ba kết quả có thể xảy ra, đó là: Chi phí ròng bằng tổng chi phí, xảy ra khi không có lợi nhuận bù đắp từ việc sở hữu một đồ vật; chi phí ròng nhỏ hơn chi phí gộp, là khi lợi ích không bù đắp hoàn toàn chi phí gộp; chi phí ròng thực sự là một khoản lãi, đó là khi lợi ích vượt quá số tiền của tổng chi phí.

  Definition: Net cost is the gross cost of an object, reduced by any benefits gained from owning the object.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ về chi phí ròng là:

  Tổng chi phí của một máy, trừ đi lợi nhuận trên tất cả các hàng hóa được sản xuất bằng máy đó.

  Tổng chi phí học đại học, trừ đi phần thu nhập tăng dần từ việc lấy được bằng đại học.

  Tổng chi phí của thiết bị văn phòng, trừ đi giá trị còn lại sẽ thu được từ việc bán cuối cùng của nó.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Net Cost

  • Accounting
  • Phí Tổn Tịnh; Giá Tịnh tiếng Anh

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Net Cost là gì? (hay Phí Tổn Tịnh; Giá Tịnh nghĩa là gì?) Định nghĩa Net Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Net Cost / Phí Tổn Tịnh; Giá Tịnh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây