Negative Pledge Clause

  Negative Pledge Clause là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Negative Pledge Clause - Definition Negative Pledge Clause - Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản cầm cố tiêu cực
  Chủ đề Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản

  Định nghĩa - Khái niệm

  Negative Pledge Clause là gì?

  Một điều khoản cam kết tiêu cực là một loại giao ước tiêu cực có thể ngăn chặn một khách hàng vay từ cam kết bất kỳ tài sản nếu làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của người cho vay. Đây là loại điều khoản có thể là một phần của indentures trái phiếu và cơ cấu cho vay truyền thống.

  • Negative Pledge Clause là Khoản cầm cố tiêu cực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Negative Pledge Clause nghĩa là Khoản cầm cố tiêu cực.

  Các điều khoản cam kết tiêu cực giúp các trái chủ bảo vệ các khoản đầu tư của họ. Khi một hợp đồng trái phiếu bao gồm một điều khoản cam kết tiêu cực, nó ngăn cản nhà phát hành trái phiếu nhận khoản nợ trong tương lai có thể làm tổn hại khả năng đáp ứng nghĩa vụ của họ đối với các trái chủ hiện tại. Một điều khoản cam kết tiêu cực cũng hạn chế khả năng một tài sản cụ thể sẽ được cầm cố nhiều lần, ngăn ngừa xung đột về việc tổ chức cho vay nào có quyền đối với tài sản nếu người đi vay vỡ nợ.

   

  Definition: A negative pledge clause is a type of negative covenant that prevents a borrower from pledging any assets if doing so would jeopardize the lender’s security. This type of clause may be part of bond indentures and traditional loan structures.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Negative Pledge Clause

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Khái niệm cho vay cơ bản Negative Pledge Clause là gì? (hay Khoản cầm cố tiêu cực nghĩa là gì?) Định nghĩa Negative Pledge Clause là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Negative Pledge Clause / Khoản cầm cố tiêu cực. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây