Near-Money

  Near-Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Near-Money - Definition Near-Money - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chuẩn Tiền Tệ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Near-Money là gì?

  Near-Money là tài sản có tính thanh khoản như tiền gửi kỳ hạn, tín phiếu Kho bạc và các chứng khoán chính phủ ngắn hạn, có thể dễ dàng đổi thành tiền mặt khi thông báo. Tuy nhiên, các tài sản tương đương tiền như thế không bao gồm trong định nghĩa hẹp nhất về cung tiền, bởi vì, không giống như tài khoản séc và tiền mặt, nó không có chức năng là phương tiện trao đổi trong mua bán hàng hóa và dịch vụ hàng ngày.
  • Near-Money là Chuẩn Tiền Tệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Near-Money nghĩa là Chuẩn Tiền Tệ.
  Giá trị ghi sổ ròng là báo cáo về giá trị của các tài sản cố định được dùng trong kế toán. Nếu lấy giá mua ban đầu của tài sản trừ đi giá trị khấu hao phù hợp thì ta sẽ có giá trị ròng theo sổ sách của tài sản đó. Giá trị này thường có thể khác so với giá trị thị trường do lạm phát, hoặc do có những thay đổi khác về giá trị gây tác động đến giá mua tài sản đó.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Near-Money

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Near-Money là gì? (hay Chuẩn Tiền Tệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Near-Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Near-Money / Chuẩn Tiền Tệ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây