Mutual Fund’s NAV

  Mutual Fund's NAV là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mutual Fund's NAV - Definition Mutual Fund's NAV - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ Hỗ Tương
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Mutual Fund's NAV là gì?

  Giá trị tài sản ròng (NAV) của qũy hỗ tương đại diện cho giá trị thị trường trên mỗi cổ phần của quỹ đó. Đây là mức giá mà các nhà đầu tư mua cổ phần của quỹ từ một công ty quản lý quỹ và bán chúng (giá chuộc lại) cho một công ty quản lý quỹ. NAV được tính bằng cách lấy tổng giá trị bao gồm tất cả tiền mặt và chứng khoán trong danh mục đầu tư của qũy trừ đi bất cứ một lượng nợ phải trả nào, sau đó chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành. NAV được tính tóan một lần vào cuối ngày giao dịch dựa trên giá đóng cửa của các chứng khóan trong danh mục.
  • Mutual Fund's NAV là Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ Hỗ Tương.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Mutual Fund's NAV

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Mutual Fund's NAV là gì? (hay Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ Hỗ Tương nghĩa là gì?) Định nghĩa Mutual Fund's NAV là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mutual Fund's NAV / Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ Hỗ Tương. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây